Lista postępowań

Części 1-25 z 65  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG-WZP.263.29.2020 Zapewnienie kompleksowej usługi specjalistycznego tłumaczenia symultanicznego w trybie online podczas ogólnoświatowego Forum Zarządzania Internetem 2020. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-30 2020-10-13 12:00 --
BDG-WZP.263.34.2020 Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-09-30 2020-10-27 12:00 --
BDG-WZP.263.27.2020 Usunięcie przecieków w ścianie piwnicznej zachodniej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-09-30 2020-10-23 12:00 --
BDG-WZP.263.30.2020 Usługa polegająca na sporządzeniu analizy instytucjonalno-prawnej możliwości wykorzystania systemu SI2PEM w procesie inwestycyjnym wraz z rekomendacjami Ministerstwo Cyfryzacji Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-09-25 2020-10-06 12:00 --
BDG-WZP.263.24.2020 Usługa ochrony osób i mienia i obsługi recepcji w budynku Ministerstwa Cyfryzacji w okresie 01.12.2020 -30.11.2022 Ministerstwo Cyfryzacji Usługi społeczne Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-17 2020-10-01 12:00 --
BDG-WZP.263.16.2020 Audyt dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-08 2020-10-09 11:00 --
BDG-WZP.263.26.2020 Zakup laptopów 192 szt. wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz gwarancją na okres minimum 36 miesięcy Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-28 2020-10-06 11:00 --
BDG-WZP.263.21.2020 Kompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. do budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-21 2020-09-18 12:00 --
BDG-WZP.263.23.2020 Dostawa rozwiązania typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem, szkoleniami oraz wsparciem producenta. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-21 2020-09-29 11:00 --
BDG-WZP.263.25.2020 Badanie potrzeb podmiotów publicznych w obszarze dostępności cyfrowej Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-19 2020-08-27 12:00 --
BDG-WZP.263.22.2020 Usługa wsparcia eksperckiego w zakresie wyceny usług informatycznych w projekcie Katalogi Administracji Publicznej Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-28 2020-08-07 12:00 --
BDG-WZP.263.13.2020 Wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby magazynu akt wraz z dostawą i montażem regałów jezdnych w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-10 2020-08-11 12:00 --
BDG-WZP.263.19.2020 Sporządzenie analizy instytucjonalno-prawnej możliwości wykorzystania systemu SI2PEM w procesie inwestycyjnym wraz z rekomendacjami Ministerstwo Cyfryzacji Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-07-07 2020-07-17 12:00 --
BDG.WZP.263.14.2020 Badanie dotyczące diagnozy potrzeb podmiotów publicznych w obszarze dostępności cyfrowej Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-02 2020-07-14 12:00 2020-08-07
BDG-WZP.263.20.2020 Dostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla licencji oprogramowania JIRA Software i zestawu dodatków wraz z szkoleniem z obsługi aplikacji JIRA dla administratorów Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-26 2020-07-07 12:00 --
BDG-WZP.263.12.2020 Usługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowego Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-10 2020-07-20 11:00 --
BDG-WZP.263.15.2020 Zakup urządzeń do podpisywania wniosków o wydanie paszportów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-02 2020-07-27 11:00 --
BDG-WZP.263.11.2020 Dostawa oprogramowania wraz z licencjami niezbędnymi do budowy platformy na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna”. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-08 2020-06-29 11:00 --
2/MC/PN/20 Dostawa i wdrożenie licencji środowiska wirtualizacji, wraz z zapewnieniem wsparcia producenta i szkoleń dla administratorów. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-06 2020-05-14 11:00 --
7/MC/US/20 Opracowanie i przeprowadzenie grywalizacji dla Pełnomocników ds. otwartości danych, numer postępowania 7/MC/US/20 Ministerstwo Cyfryzacji Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-05-06 2020-05-21 12:00 --
10/MC/PN/20 Odnowienie 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych na okres 12 miesięcy Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-02 2020-04-15 12:00 --
1/MC/PN/20 Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie – roboty konstrukcyjno-budowlane, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji pożaru Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2020-03-12 2020-05-13 12:00 --
5/MC/PN/20 Zaprojektowanie i przebudowa złączy elektrycznych wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-03-09 2020-05-08 12:00 --
4/MC/PN/20 Dostawa licencji oprogramowania analitycznego wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna” Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-27 2020-05-13 11:00 --
3/MC/PN/20 Organizacja wizyty szkoleniowo- studyjnej dotyczącej otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla maksymalnie 22 osób w Lublanie w dniach 29.03- 1.04.2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-17 2020-02-25 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa