Zakończone postępowania

Części 1-25 z 65  pokazuj  pozycji

30/MC/PN/18 Przeprowadzenie specjalistycznych testów bezpieczeństwa (audyt) Platformy e-Zamówienia Publiczny Przeprowadzenie specjalistycznych testów bezpieczeństwa (audyt) Platformy e-Zamówienia 2018-12-10 11:00 2019-02-25 19:37 Audyt i controlling
33/MC/PN/18 Kompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. do budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie. Publiczny Kompleksowa usługa obejmująca przesył/dystrybucję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczej oraz dostawy energii cieplnej od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. do budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie. 2018-12-14 11:00 2019-07-24 08:09 Elektroenergetyka
26/MC/PN/18 Usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. Publiczny Usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. 2018-12-03 12:00 2019-07-24 08:35 Usługi sprzątania
31/MC/PN/18 Zakup usługi Systemu Centralnego Wydruku na 24 miesiące Publiczny Zakup usługi Systemu Centralnego Wydruku na 24 miesiące 2018-12-14 10:00 2019-01-02 13:41 Usługi biurowe
32/MC/PN/18 Kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą sprzętu przez okres 21 miesięcy Publiczny Kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą sprzętu przez okres 21 miesięcy 2019-02-06 08:30 2019-07-24 08:45 Telekomunikacja i IT
3/MC/PN/19 Zakup usługi Systemu Centralnego Wydruku na 22 miesiące Publiczny Zakup usługi Systemu Centralnego Wydruku na 22 miesiące 2019-02-27 11:00 2019-07-24 08:37 Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
35/MC/PN/18 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2019-02-12 11:00 2019-07-24 08:44 Usługi specjalistyczne
5/MC/PN/2019 Dostawa odnowienia 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS oraz 70 licencji Office 365 Enterprise E3 User CSS dla stanowisk komputerowych. Publiczny Dostawa odnowienia 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS oraz 70 licencji Office 365 Enterprise E3 User CSS dla stanowisk komputerowych. 2019-03-11 12:00 2019-07-24 08:43 Telekomunikacja i IT
34/MC/PN/18 Usługa wsparcia technicznego dla projektu Kronik@ Publiczny Usługa wsparcia technicznego dla projektu Kronik@ 2019-03-28 11:00 -- Usługi doradcze
4/MC/PN/19 Przeprowadzenie analizy efektów interwencji publicznych podjętych dotychczas na podstawie programu pomocowego dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (...) Publiczny Przeprowadzenie analizy efektów interwencji publicznych podjętych dotychczas na podstawie programu pomocowego dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (...) 2019-04-02 11:00 -- Usługi specjalistyczne
8/MC/US/19 Zakup usług cateringowych na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji Usługi społeczne Zakup usług cateringowych na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji 2019-04-16 11:00 -- Gastronomia, catering, hotelarstwo
10/MC/US/19 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów Usługi społeczne Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów 2019-04-24 12:00 2020-01-07 15:54 Usługi kurierskie i pocztowe
2/MC/PN/19 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie Publiczny Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie 2019-04-01 11:00 -- Usługi budowlano-remontowe
9/MC/PN/19 Realizacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji, oznaczonego nr 9/MC/PN/19 Publiczny Realizacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji, oznaczonego nr 9/MC/PN/19 2019-05-31 12:00 -- Tłumaczenia
6/MC/PN/19 Przygotowanie oraz obsługa pod względem organizacyjnym i technicznym trzeciej edycji Hackathonu danych publicznych Publiczny Przygotowanie oraz obsługa pod względem organizacyjnym i technicznym trzeciej edycji Hackathonu danych publicznych 2019-03-21 12:00 2019-07-24 08:49 Edukacja i szkolenia
23/MC/PN/18 Dostawa i montaż żaluzji okiennych białych pełnych oraz białych perforowanych (ażurowych) we wskazanych pomieszczeniach budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie Publiczny Dostawa i montaż żaluzji okiennych białych pełnych oraz białych perforowanych (ażurowych) we wskazanych pomieszczeniach budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie 2018-10-30 12:00 2019-07-24 08:32 Firany, zasłony, rolety i akcesoria
12/MC/US/19 Przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej Usługi społeczne Przeprowadzenie i obsługa 10 jednodniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej 2019-07-17 12:00 -- Szkolenia
14/MC/US/ 19 Realizacja cyklu 18 szkoleń tematycznych dla pracowników administracji rządowej pod tytułem „Proces inwestycyjno-budowlany w telekomunikacji - szkolenia dla administracji rządowe” Usługi społeczne Realizacja cyklu 18 szkoleń tematycznych dla pracowników administracji rządowej pod tytułem „Proces inwestycyjno-budowlany w telekomunikacji - szkolenia dla administracji rządowe” 2019-09-20 12:00 -- Szkolenia
7/MC/PN/19 Obsługa emisji kampanii w internecie Publiczny Obsługa emisji kampanii w internecie 2019-07-01 11:00 2019-10-10 11:35 Marketing, reklama i PR
13/MC/PN/19 Wykonanie badania jakościowego wśród osób odpowiedzialnych za realizację Programu Otwierania Danych Publicznych oraz wśród jego beneficjentów Publiczny Wykonanie badania jakościowego wśród osób odpowiedzialnych za realizację Programu Otwierania Danych Publicznych oraz wśród jego beneficjentów 2019-09-19 12:00 -- Edukacja i szkolenia
18/MC/PN/19 Dostawa z montażem i uruchomienie fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania elektroenergetycznego obiektu z serwerownią dla Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie Publiczny Dostawa z montażem i uruchomienie fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania elektroenergetycznego obiektu z serwerownią dla Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie 2019-10-09 12:00 -- Elektroenergetyka
16/MC/PN/19 Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej Publiczny Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej 2019-10-14 11:00 2020-01-07 13:42 Usługi specjalistyczne
15/MC/PN/19 Wykonanie ekspertyzy dot. określenia zestawu danych osobowych osób wykonujących zawody regulowane i działalność regulowaną, które mogą być udostępnione do ponownego wykorzystania Publiczny Wykonanie ekspertyzy dot. określenia zestawu danych osobowych osób wykonujących zawody regulowane i działalność regulowaną, które mogą być udostępnione do ponownego wykorzystania 2019-10-04 12:00 2020-01-07 15:53 Usługi specjalistyczne
20/MC/PN/19 Sporządzenie ekspertyzy w sprawie danych połączonych (Linked Data) Publiczny Sporządzenie ekspertyzy w sprawie danych połączonych (Linked Data) 2019-11-14 12:00 2020-01-07 15:52 Usługi specjalistyczne
17/MC/US/19 Kompleksowa organizacja 1-dniowej konferencji międzynarodowej Usługi społeczne Kompleksowa organizacja 1-dniowej konferencji międzynarodowej 2019-10-29 14:00 -- Organizacja imprez

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa